free statistics پایانه ها | خرید بلیط اینترنتی

09901334024 : پشتیبانی سایت

برای وارد کردن مطلب جدید باید وارد سایت شده باشید
فاصله میان دو شهر تبریز و تهران 630 کیلومتر است. برای رسیدن به تهران دو مسیر وجود دارد که مسیر اصلی نزدیکتر با فاصله کمتری است. برای عبور از این مسیر باید از شهرهای زنجان، قزوین و کرج عبور کرد تا به تهران رسید. طی کردن این مسیر با خودروی شخصی 6:30 ساعت و با اتوبوس 8 ساعت زمان می برد. برای سفر به تهران با اتوبوس می توان به ترمینال های شهر تبریز مراجعه کرد و یا با استفاده از سایت پایانه ها ابتدا لیست سرویس های موجود را بررسی و سپس بلیط مورد نیاز را تهیه کنید.