قیمت بلیط اتوبوس آبادان بندرلنگه

سیروسفر آبادان

ترمینال آبادان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

بندرلنگه

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیاتک صندلی
09331594771 سیروسفرابادان

8 صندلی خالی

1,650,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

عسلويه, بندرلنگه

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 13:00

اتوکار: ۲۵VIP نفره
ضلع شمالی ترمینال جایگاه 09160631121/09390037878/06153255121

12 صندلی خالی

2,130,000 ریال

شرکت مسافربری آریا سفرآسیا آبادان

آبادان -> بندرلنگه

شهرهای بین راهی

عسلويه

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 13:30

اتوکار: مان بامانیتور شخصی

8 صندلی خالی

2,130,000 ریال

سؤالات متداول آبادان بندرلنگه

سؤالات متداول بلیط اتوبوس آبادان بندرلنگه

      تاریخ حرکت