قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بندرلنگه و تخفیف در ترمینال آبادان

سیروسفر آبادان

ترمینال آبادان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

بندرلنگه

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی32 نفره
09331594771 سیروسفرابادان

8 صندلی خالی

1,270,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

عسلويه, بندرلنگه

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 13:00

اتوکار: ۲۵VIP نفره

16 صندلی خالی

1,640,000 ریال

شرکت مسافربری آریا سفرآسیا آبادان

آبادان -> بندرلنگه

شهرهای بین راهی

عسلويه

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 13:30

اتوکار: MAN
09046313080مسافرگرامی.ارائه گواهی pcrمنفی قبل ازانجام سفر الزامی می باشددرصورت عدم ارائه گواهی یادشده ازانجام سفرخودداری بعمل خواهدآمد

18 صندلی خالی

930,000 ریال

سؤالات متداول آبادان بندرلنگه

سؤالات متداول بلیط اتوبوس آبادان بندرلنگه

      تاریخ حرکت