قیمت بلیط اتوبوس آبادان بندرلنگه

سیروسفر آبادان

ترمینال آبادان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

بندرلنگه

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی کلاسیک 32 نفره

16 صندلی خالی

1,650,000 ریال

سیروسفر آبادان

ترمینال آبادان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

بندرلنگه

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی کلاسیک 32 نفره

0 صندلی خالی

1,650,000 ریال

شرکت مسافربری آریا سفرآسیا آبادان

آبادان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

عسلويه, بندرلنگه

شنبه

1400/07/24 ساعت 14:00

اتوکار: اسی ۴۴نفره
09046313080

8 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت