قیمت بلیط اتوبوس آبادان بوشهر

سیروسفر آبادان

ترمینال آبادان -> بوشهر مجهزبه ارائه ماسک بهداشتی

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس ولووتی ایکس

9 صندلی خالی

580,000 ریال

شرکت مسافربری آریا سفرآسیا آبادان

آبادان -> بوشهر

شهرهای بین راهی

گناوه

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا مارال
09046313080

16 صندلی خالی

580,000 ریال

شرکت مسافربری آریا سفرآسیا آبادان

آبادان -> بوشهر

شهرهای بین راهی

گناوه

شنبه

1400/07/24 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا۴۴نفر
09046313080

15 صندلی خالی

580,000 ریال

      تاریخ حرکت