قیمت بلیط اتوبوس آزادشهر تهران

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 21:10

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

720,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 22:10

اتوکار: Volvo classicus 2+2

10 صندلی خالی

720,000 ریال

      تاریخ حرکت