قیمت بلیط اتوبوس آزادشهر تهران

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 21:10

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

720,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 22:10

اتوکار: Volvo classicus 2+2

0 صندلی خالی

720,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

سؤالات متداول آزادشهر تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس آزادشهر تهران

      تاریخ حرکت