قیمت بلیط اتوبوس آزادشهر کاشمر

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> کاشمر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 18:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> کاشمر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,300,000 ریال

سؤالات متداول آزادشهر کاشمر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس آزادشهر کاشمر

      تاریخ حرکت