قیمت بلیط اتوبوس آستارا تهران

تعاونی 4 میهن نور

آستارا -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
محمد رضا درخشان 09111843045

2 صندلی خالی

1,180,000 ریال

شرکت آریا سفر آستارا- تعاونی 11

آستارا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 12:30

اتوکار: مارال ۲۵نفره مانیتوردار تخت شو

9 صندلی خالی

1,180,000 ریال

شرکت آریا سفر آستارا- تعاونی 11

آستارا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 13:30

اتوکار: درسا مانیتوردار تخت شو

0 صندلی خالی

1,180,000 ریال

      تاریخ حرکت