قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال آستانه اشرفیه

سیروسفر آستانه

آستانه اشرفیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 10:30

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ترمینال میدان سیدجلاالدین اشرف(کیسم)ابتدای جاده کیسم تعاونی هفت01342122065

25 صندلی خالی

420,000 ریال

سیروسفر آستانه

آستانه اشرفیه -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

18 صندلی خالی

420,000 ریال

سیروسفر آستانه

آستانه اشرفیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ترمینال میدان سیدجلاالدین اشرف(کیسم)ابتدای جاده کیسم تعاونی هفت01342122065

25 صندلی خالی

420,000 ریال

سؤالات متداول آستانه اشرفیه تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس آستانه اشرفیه تهران

      تاریخ حرکت