قیمت بلیط اتوبوس آستانه اشرفیه تهران

سیروسفر آستانه

آستانه اشرفیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2
ترمینال میدان سیدجلاالدین اشرف (کیسم)ابتدای جاده کیسم تعاونی هفت01342127065

8 صندلی خالی

560,000 ریال

سیروسفر آستانه

آستانه اشرفیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ترمینال میدان سید جلاالدین اشرف(کیسم)ابتدای جاده کیسم تعاونی هفت01342127065

0 صندلی خالی

560,000 ریال

سیروسفر آستانه

آستانه اشرفیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ترمینال میدان سیدجلاالدین اشرف(کیسم)ابتدای جاده کیسم تعاونی هفت01342120808

25 صندلی خالی

560,000 ریال

سؤالات متداول آستانه اشرفیه تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس آستانه اشرفیه تهران

      تاریخ حرکت