قیمت بلیط اتوبوس آستانه اشرفیه تهران

سیروسفر آستانه

آستانه اشرفیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2
ترمینال میدان سیدجلاالدین اشرف(کیسم)ابتدای جاده کیسم تعاونی هفت01342120808

0 صندلی خالی

560,000 ریال

سیروسفر آستانه

آستانه اشرفیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ترمینال میدان سیدجلاالدین اشرف(کیسم)ابتدای جاده کیسم تعاونی هفت01342120808

0 صندلی خالی

560,000 ریال

سیروسفر آستانه

آستانه اشرفیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ترمینال میدان سیدجلاالدین اشرف(کیسم)ابتدای جاده کیسم تعاونی هفت01342120808

25 صندلی خالی

960,000 ریال

      تاریخ حرکت