قیمت بلیط اتوبوس آمل اهواز

میهن نور آمل

ترمینال آمل -> اهواز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
سفرخوشی رابرای شما ارزومندیم

13 صندلی خالی

2,300,000 ریال

شماره 15 ترابر بیتا آمل

آمل -> اهواز

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان )

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:00

اتوکار: وی ای پی ۳۰ صندلی

10 صندلی خالی

2,000,000 ریال

      تاریخ حرکت