قیمت بلیط اتوبوس ابرکوه یزد

گیتی نورد ابرکوه یزد

پایانه ابرکوه -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

43 صندلی خالی

210,000 ریال

گیتی نورد ابرکوه یزد

پایانه ابرکوه -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

44 صندلی خالی

210,000 ریال

      تاریخ حرکت