قیمت بلیط اتوبوس اراک اصفهان

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس scania maral vipتخت شو

11 صندلی خالی

690,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس scania maralکلاسیک

13 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس scaniaکلاسیک

19 صندلی خالی

570,000 ریال

      تاریخ حرکت