قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال اراک

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا25

8 صندلی خالی

550,000 ریال

ترابربی تاتعاونی15

اراک -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

3 صندلی خالی

550,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

11 صندلی خالی

340,000 ریال

سؤالات متداول اراک اصفهان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اراک اصفهان

      تاریخ حرکت