قیمت بلیط اتوبوس اراک اصفهان

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 31

12 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 31

14 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

28 صندلی خالی

450,000 ریال

سؤالات متداول اراک اصفهان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اراک اصفهان

      تاریخ حرکت