قیمت بلیط اتوبوس اردبیل ارومیه

تعاونی 7 عدل اردبیل

اردبیل -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 10:45

اتوکار: MAN classicus 2+2

16 صندلی خالی

660,000 ریال

      تاریخ حرکت