قیمت بلیط اتوبوس اردبیل ارومیه

تعاونی 7 عدل اردبیل

اردبیل -> ارومیه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 10:45

اتوکار: Scania classicus 2+2

14 صندلی خالی

660,000 ریال

سؤالات متداول اردبیل ارومیه

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اردبیل ارومیه

      تاریخ حرکت