قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اسلامشهر و تخفیف در ترمینال اردبیل

آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+2

24 صندلی خالی

700,000 ریال

سرچم آزاد اردبیل (تعاونی14 پارسیان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

اسلامشهر

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
اسلامشهر

17 صندلی خالی

1,140,000 ریال

آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 19:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

20 صندلی خالی

980,000 ریال

833,000 ریال

سؤالات متداول اردبیل اسلامشهر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اردبیل اسلامشهر

      تاریخ حرکت