قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تبریز و تخفیف در ترمینال اردبیل

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/19 ساعت 09:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

25 صندلی خالی

260,000 ریال

تعاونی 10 اردبیل

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/19 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

260,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/19 ساعت 10:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

25 صندلی خالی

260,000 ریال

سؤالات متداول اردبیل تبریز

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اردبیل تبریز

      تاریخ حرکت