قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ساری و تخفیف در ترمینال اردبیل

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

ساری

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تخت شو 17 نفره با فاصله گذاری

7 صندلی خالی

1,150,000 ریال

ایران پیما (تند پویان)

اردبیل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

ساری

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

1,150,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 13:30

اتوکار: MAN classicus 2+2
ویژه 24 نفره با فاصله گذاری

19 صندلی خالی

730,000 ریال

      تاریخ حرکت