قیمت بلیط اتوبوس اردبیل ساری

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

ساری

شنبه

1400/07/03 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تخت شو 15 نفره با فاصله گذاری

0 صندلی خالی

1,495,000 ریال

ایران پیما (تند پویان)

اردبیل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

ساری

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

4 صندلی خالی

1,495,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

شنبه

1400/07/03 ساعت 13:30

اتوکار: MAN classicus 2+2
ویژه 28 نفره با فاصله گذاری

12 صندلی خالی

950,000 ریال

      تاریخ حرکت