قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال اردکان

همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه شرق(تهران)

چهارشنبه

1400/02/01 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
ارائه کارت شناسایی الزامی است.

9 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه شرق(تهران), پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1400/02/01 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
ارائه کارت شناسایی الزامی است.

9 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه شرق(تهران)

چهارشنبه

1400/02/01 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
ارائه کارت شناسایی الزامی است.

9 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال

سؤالات متداول اردکان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اردکان تهران

      تاریخ حرکت