قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 09:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی وپذیرایی طول مسیر(جلیلی)

17 صندلی خالی

1,250,000 ریال

سیروسفر ارومیه

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
پایانه غرب (تخت شو وی آی پی )

24 صندلی خالی

1,250,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 11:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی وپذیرایی طول مسیر(هاشمی)

0 صندلی خالی

1,250,000 ریال

سؤالات متداول ارومیه تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ارومیه تهران

      تاریخ حرکت