قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ساری و تخفیف در ترمینال ارومیه

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> ساری

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
تخت شو (نجفی)

22 صندلی خالی

2,340,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 16:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / تخت شو، از مسیر جاده هراز-تلفن رزرو:09144482654

13 صندلی خالی

2,300,000 ریال

سؤالات متداول ارومیه ساری

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ارومیه ساری

      تاریخ حرکت