قیمت بلیط اتوبوس ارومیه شبستر

پیک معتمد

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 06:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

22 صندلی خالی

230,000 ریال

پیک معتمد

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 10:00

اتوکار: Benz classicus 2+2

0 صندلی خالی

230,000 ریال

سیروسفر ارومیه

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 13:30

اتوکار: Benz C457 2+2

40 صندلی خالی

230,000 ریال

سؤالات متداول ارومیه شبستر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ارومیه شبستر

      تاریخ حرکت