قیمت بلیط اتوبوس ارومیه قروه

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> همدان

شهرهای بین راهی

قروه

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 19:15

اتوکار: اسکانیا تک صندلی
اسکانیا VIPتک صندلی با بسته پذیرایی

17 صندلی خالی

1,080,000 ریال

سؤالات متداول ارومیه قروه

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ارومیه قروه

      تاریخ حرکت