قیمت بلیط اتوبوس ارومیه قم

تک سفر ایرانیان (عطائی)

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/07/03 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
شارژر اختصاصی/اینترنت و پذیرایی طول مسیر(جلید) 0914 801 0914

23 صندلی خالی

2,000,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/07/03 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مجهزبه دستگاه تصفیه هوابامانیتوراختصاصی وپذیرایی طول مسیر(نصیرپور)

20 صندلی خالی

2,000,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن رزرو04432331735

14 صندلی خالی

2,000,000 ریال

      تاریخ حرکت