قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ماکو و تخفیف در ترمینال ارومیه

میهن نور ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 05:30

اتوکار: Scania 2+2
تلفن رزرو04432331735

25 صندلی خالی

320,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 05:55

اتوکار: Benz C457 2+2
تلفن رزرو04432331735

25 صندلی خالی

320,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 06:30

اتوکار: Benz C457 2+2
تلفن رزرو04432331735

25 صندلی خالی

320,000 ریال

سؤالات متداول ارومیه ماکو

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ارومیه ماکو

      تاریخ حرکت