قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس پیرانشهر و تخفیف در ترمینال ارومیه

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 09:15

اتوکار: Scania classicus 2+2
09148556924

22 صندلی خالی

250,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 11:30

اتوکار: Benz classicus 2+2
09148556924

25 صندلی خالی

250,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 12:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: تخت شو، 09148556924

25 صندلی خالی

300,000 ریال

سؤالات متداول ارومیه پیرانشهر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ارومیه پیرانشهر

      تاریخ حرکت