قیمت بلیط اتوبوس اسلامشهر اردبیل

شرکت راحت پر اسلامشهر

اسلامشهر -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1
56347080/56367080

25 صندلی خالی

1,240,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان

اسلامشهر -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، داورپناه تلفن های رزرو 56354045-56360039

25 صندلی خالی

1,240,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان

اسلامشهر -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: اینترنت / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، داورپناه تلفن های رزرو 56354045-56360039

19 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت