قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال اسلام آباد غرب

ایران پیما

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 13:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
6565 769 0918 - 08345234188 ساوه تهران ترمینال غرب

6 صندلی خالی

1,080,000 ریال

ایران پیما

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
6565 769 0918 - 08345234188 ساوه تهران کرج ترمینال کلانتری

8 صندلی خالی

1,080,000 ریال

تعاونی 7 عدل

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
08345224855اتوبان ساوه-تهران ترمینال غرب -کرج ترمینال کلانتری

4 صندلی خالی

1,080,000 ریال

سؤالات متداول اسلام آباد غرب تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اسلام آباد غرب تهران

      تاریخ حرکت