قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اراک و تخفیف در ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک31
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

11 صندلی خالی

420,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس v.i.p25
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

0 صندلی خالی

530,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

30 صندلی خالی

340,000 ریال

سؤالات متداول اصفهان اراک

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اصفهان اراک

      تاریخ حرکت