قیمت بلیط اتوبوس اصفهان اراک

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 32
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

14 صندلی خالی

545,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس v.i.p25
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

12 صندلی خالی

690,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 17:45

اتوکار: اتوبوس کلاسیک مارال تک صندلی
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

16 صندلی خالی

545,000 ریال

      تاریخ حرکت