قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بابلسر و تخفیف در ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بابلسر همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو 26نفره
توقف بعدی پایانه کاوه/

4 صندلی خالی

1,560,000 ریال

رويال سفر

پايانه صفه سکوي 3 و 4 و 5 -> بابلسر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 19:15

اتوکار: VIP تخت شو 19 نفره فاصله گذاري شده
آمل بابل پايانه بابلسر (مشترک باکاوه)

0 صندلی خالی

1,560,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بابلسر همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو (v.i.p)
مان مجهز به صندلیهای تخت شو (v.i.p)

18 صندلی خالی

1,560,000 ریال

سؤالات متداول اصفهان بابلسر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اصفهان بابلسر

      تاریخ حرکت