قیمت بلیط اتوبوس اصفهان بندرعباس

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بندرعباس اسکانیا مجهز به صندلیهای تخت شو(v.i.p)

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
اسکانیا مجهز به صندلیهای تخت شو(v.i.p) //یزد = کمربندی یزد

18 صندلی خالی

1,705,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

9 صندلی خالی

1,705,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بندرعباس درسا مجهز به مانیتور اختصاصی/از کاوه

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

5 صندلی خالی

1,705,000 ریال

      تاریخ حرکت