قیمت بلیط اتوبوس اصفهان بوشهر

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بوشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/05/04 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
محل پیاده کردن یاسوج پلیس راه یاسوج می باشد// توقف بعدی پایانه صفه//

3 صندلی خالی

1,470,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بوشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/05/04 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس درسامانیتوردار
مانیتوردار از مسیر زرین شهر

13 صندلی خالی

1,470,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بوشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/05/04 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس VIP
(لطفا" برای سلامتی در طول سفر از ماسک و دستکش استفاده کنید)

3 صندلی خالی

1,470,000 ریال

سؤالات متداول اصفهان بوشهر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اصفهان بوشهر

      تاریخ حرکت