قیمت بلیط اتوبوس اصفهان بیرجند

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

17 صندلی خالی

2,130,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

15 صندلی خالی

2,130,000 ریال

      تاریخ حرکت