قیمت بلیط اتوبوس اصفهان بیرجند

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

17 صندلی خالی

2,130,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

16 صندلی خالی

2,130,000 ریال

سؤالات متداول اصفهان بیرجند

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اصفهان بیرجند

      تاریخ حرکت