قیمت بلیط اتوبوس اصفهان تبریز

رويال سفر

پايانه صفه سکوي 3 و4 و5 -> تبريز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 18:15

اتوکار: VIP تخت شو 20 نفره فاصله گذاري شده
مشترک باکاوه عوارضي زنجان،تبريز

4 صندلی خالی

1,860,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تبریز همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس vipدر سا

14 صندلی خالی

1,860,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس VIP
(لطفا" برای سلامتی در طول سفر از ماسک و دستکش استفاده کنید)

5 صندلی خالی

1,860,000 ریال

سؤالات متداول اصفهان تبریز

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اصفهان تبریز

      تاریخ حرکت