قیمت بلیط اتوبوس اصفهان تبریز

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
برگشت از شرکت لوان نور

14 صندلی خالی

1,470,000 ریال

رويال سفر

پايانه صفه سکوي 3 و4 و5 -> تبريز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 18:15

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مشترک باکاوه عوارضي زنجان،تبريز

12 صندلی خالی

1,860,000 ریال

1,488,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 18:15

اتوکار: ماهانVIP

3 صندلی خالی

1,860,000 ریال

      تاریخ حرکت