قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران آرژانتین (بیهقی) همراه با پک بهداشتی /مانیتوردار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/02/01 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
توقف بعدی پایانه کاوه//مارال مانیتور دار

4 صندلی خالی

720,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران آرژانتین (بیهقی) همراه با پک بهداشتی /مانیتوردار

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

چهارشنبه

1400/02/01 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
توقف بعدی پایانه کاوه//مارال مانیتور دار

4 صندلی خالی

720,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران آرژانتین (بیهقی) همراه با پک بهداشتی /مانیتوردار

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

چهارشنبه

1400/02/01 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
توقف بعدی پایانه کاوه//مارال مانیتور دار

4 صندلی خالی

720,000 ریال

سؤالات متداول اصفهان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اصفهان تهران

      تاریخ حرکت