قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آزادی همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مسیر پیاده شدن در تهران ابتدا ترمینال جنوب و سپس ترمینال آزادی می باشد

10 صندلی خالی

720,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آزادی همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مسیر پیاده شدن در تهران ابتدا ترمینال جنوب و سپس ترمینال آزادی می باشد

10 صندلی خالی

720,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> تهران آزادی (طرح فاصله گذاری اجتماعی)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:45

اتوکار: اتوبوس درساتخت شو(V.I.P)
همراه باپک بهداشتی ماسک+پدالکلی+دستکش* شماره رزرو وخرید بلیط 03136732743شرکت گیتی پیما ایران

8 صندلی خالی

720,000 ریال

سؤالات متداول اصفهان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اصفهان تهران

      تاریخ حرکت