قیمت بلیط اتوبوس اصفهان تهران

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
(لطفا" برای سلامتی در طول سفر از ماسک و دستکش استفاده کنید)

0 صندلی خالی

935,000 ریال

رويال سفر

پايانه صفه سکوي 3 و 4 -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادي

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 12:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
اتوکار شهرکرد

0 صندلی خالی

935,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
(لطفا" برای سلامتی در طول سفر از ماسک و دستکش استفاده کنید)

0 صندلی خالی

935,000 ریال

      تاریخ حرکت