قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس جیرفت و تخفیف در ترمینال اصفهان

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کرمان, کهنوج, رفسنجان

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا درجه یک۴۴نفر(مشترک با کاوه)(طرح فاصله گذاری)
مشترک با 20:30 کاوه مقصد آخر کهنوج

8 صندلی خالی

1,065,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جیرفت

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس B9

12 صندلی خالی

1,845,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کرمان, یزد, کهنوج, رفسنجان

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 20:15

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
مشترک با 19:30صفه*مسیرهای بین راه:یزد(میدان جهاد) کرمان جیرفت کهنوج

6 صندلی خالی

1,065,000 ریال

سؤالات متداول اصفهان جیرفت

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اصفهان جیرفت

      تاریخ حرکت