قیمت بلیط اتوبوس اصفهان زاهدان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

24 صندلی خالی

1,220,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان رفسنجان کمربندی /مارال تخت شو

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارال
رفسنجان وکرمان کمربندی //رزرو بلیط 03134359060

13 صندلی خالی

1,990,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

16 صندلی خالی

1,990,000 ریال

سؤالات متداول اصفهان زاهدان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اصفهان زاهدان

      تاریخ حرکت