قیمت بلیط اتوبوس اصفهان سیرجان

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

15 صندلی خالی

1,430,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)

13 صندلی خالی

1,430,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

8 صندلی خالی

1,430,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> میناب

شهرهای بین راهی

سیرجان پلیس راه سیرجان

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
//مارال تخت شو مجهز به شارژاختصاصی (v.i.p)/توقف بعدی پایانه صفه //سیرجان = پلیس راه سیرجان//

8 صندلی خالی

1,430,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان درسا مجهز به مانیتور اختصاصی/از کاوه

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

15 صندلی خالی

1,430,000 ریال

      تاریخ حرکت