قیمت بلیط اتوبوس اصفهان طبس

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

طبس

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

19 صندلی خالی

1,300,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

طبس

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

15 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت