قیمت بلیط اتوبوس اصفهان کرج

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمی, قم عوارضی

دوشنبه

1400/05/04 ساعت 22:15

اتوکار: ماهانVIPمشترک با کاوه (طرح فاصله گذاری)
مشترک با 23:00 کاوه مسیر بین راه: فرودگاه امام*میدان آزادی

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/05/04 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 32
سرویس باشاهین شهر مشترک

0 صندلی خالی

830,000 ریال

سير و سفر

پايانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/05/04 ساعت 22:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
مشترک با سيرسفر کاوه

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

سؤالات متداول اصفهان کرج

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اصفهان کرج

      تاریخ حرکت