قیمت بلیط اتوبوس اصفهان کرمانشاه

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمانشاه (مشترک باپایانه کاوه)

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)

6 صندلی خالی

1,325,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

0 صندلی خالی

1,325,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس scania

7 صندلی خالی

1,025,000 ریال

      تاریخ حرکت