قیمت بلیط اتوبوس اصفهان کهنوج

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کرمان, رفسنجان, کهنوج

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا درجه یک۴۴نفر(مشترک با کاوه)(طرح فاصله گذاری)
مشترک با 20:30 کاوه مقصد آخر کهنوج

7 صندلی خالی

1,210,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

کهنوج

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس Classic

13 صندلی خالی

1,680,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کرمان, یزد, رفسنجان, کهنوج

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 20:15

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
مشترک با 19:30صفه*مسیرهای بین راه:یزد(میدان جهاد) کرمان جیرفت کهنوج

6 صندلی خالی

1,210,000 ریال

سؤالات متداول اصفهان کهنوج

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اصفهان کهنوج

      تاریخ حرکت