قیمت بلیط اتوبوس اهر تهران

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

21 صندلی خالی

1,400,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 21:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

20 صندلی خالی

1,400,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 21:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

18 صندلی خالی

1,400,000 ریال

سؤالات متداول اهر تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اهر تهران

      تاریخ حرکت