قیمت بلیط اتوبوس اهر تهران

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 20:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

9 صندلی خالی

1,400,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

2 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت