قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال اهر

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 08:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

21 صندلی خالی

1,100,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

21 صندلی خالی

1,100,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

21 صندلی خالی

1,100,000 ریال

سؤالات متداول اهر تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اهر تهران

      تاریخ حرکت