قیمت بلیط اتوبوس اهواز ارومیه

شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی

اهواز -> ارومیه

شهرهای بین راهی

میاندوآب

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 16:00

اتوکار: vipتک۲۵نفره تخت شو -/باماسک وپدالکلی

9 صندلی خالی

2,571,400 ریال

سؤالات متداول اهواز ارومیه

سؤالات متداول بلیط اتوبوس اهواز ارومیه

      تاریخ حرکت