قیمت بلیط اتوبوس اهواز بوشهر

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> بوشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره همراه با پک بهداشتی
جایگاه شماره یک

14 صندلی خالی

703,300 ریال

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه شرق

اهواز -> بوشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:45

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره همراه پک بهداشتی حرکت ازتپه

16 صندلی خالی

703,300 ریال

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه شرق

اهواز -> بوشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:45

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره همراه پک بهداشتی حرکت ازتپه

16 صندلی خالی

703,300 ریال

      تاریخ حرکت