قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال ایذه

ترابر بی تا ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان سرویسvipبا صندلی تخت شو

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس مارال 25 نفره
ارتباط مستقیم09166363797

9 صندلی خالی

1,120,000 ریال

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس 25نفره vipمارال
ارتباط مستقیم 09335168330

9 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ایران پیما ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

10 صندلی خالی

1,150,000 ریال

سؤالات متداول ایذه اصفهان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ایذه اصفهان

      تاریخ حرکت