قیمت بلیط اتوبوس ایذه اصفهان

ترابر بی تا ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان سرویسVIPبامانیتور اختصاصی وصندلی تخت شو

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار تخت شو vip

11 صندلی خالی

1,120,000 ریال

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس 25نفره vipمارال

11 صندلی خالی

900,000 ریال

ایران پیما ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
vipمانیتوردار/صندلی تخت شو

9 صندلی خالی

1,150,000 ریال

      تاریخ حرکت