قیمت بلیط اتوبوس ایذه تهران

ترابر بی تا ایذه

پایانه ایذه -> تهران جنوب مجهز به شارژر اختصاصی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال30نفره
ارتباط مستقیم09166363797

21 صندلی خالی

1,700,000 ریال

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا TAK
ارتباط مستقیم 09335168330

25 صندلی خالی

1,700,000 ریال

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
ارتباط مستقیم 09335168330

33 صندلی خالی

1,100,000 ریال

سؤالات متداول ایذه تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ایذه تهران

      تاریخ حرکت