قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ایذه

ترابر بی تا ایذه

پایانه ایذه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس مارال30نفره
ارتباط مستقیم09166363797

12 صندلی خالی

1,300,000 ریال

ترابر بی تا ایذه

پایانه ایذه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مارال 25 نفره
ارتباط مستقیم09166363797

18 صندلی خالی

1,500,000 ریال

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
ارتباط مستقیم 09335168330

33 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت