قیمت بلیط اتوبوس ایذه عسلویه

ایران پیما ایذه

پایانه ایذه -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس 2

7 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایران پیما ایذه

پایانه ایذه -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مارال

4 صندلی خالی

1,550,000 ریال

تک سفر ایرانیان ایذه

پایانه ایذه -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 17:10

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

6 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت