قیمت بلیط اتوبوس ایرانشهر بندرعباس

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

شنبه

1400/07/24 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

33 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

شنبه

1400/07/24 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

36 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال

      تاریخ حرکت