قیمت بلیط اتوبوس ایرانشهر بیرجند

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, قائن (قائنات ), بیرجند

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 12:30

اتوکار: ولو و بي ۹

30 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, قائن (قائنات ), بیرجند

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تک صندلی

13 صندلی خالی

1,850,000 ریال

      تاریخ حرکت