قیمت بلیط اتوبوس ایرانشهر سیرجان

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, ماهان, سیرجان

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

20 صندلی خالی

900,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 14:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

16 صندلی خالی

1,150,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 14:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

16 صندلی خالی

1,500,000 ریال

سؤالات متداول ایرانشهر سیرجان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ایرانشهر سیرجان

      تاریخ حرکت