قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سیرجان و تخفیف در ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, کرمان, سیرجان

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

36 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, کرمان, سیرجان

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 14:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

19 صندلی خالی

900,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, کرمان, سیرجان

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 15:30

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

16 صندلی خالی

900,000 ریال

سؤالات متداول ایرانشهر سیرجان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ایرانشهر سیرجان

      تاریخ حرکت