قیمت بلیط اتوبوس ایرانشهر نایین

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, نائین

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:30

اتوکار: ولوو بی ۹

35 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ماهان, ماهان, نائین

شنبه

1400/07/24 ساعت 15:00

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

13 صندلی خالی

1,800,000 ریال

1,620,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ماهان, ماهان, نائین

شنبه

1400/07/24 ساعت 15:00

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

13 صندلی خالی

1,800,000 ریال

1,620,000 ریال

      تاریخ حرکت