قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران و تخفیف در ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, رفسنجان, نائین, کاشان, قم

شنبه

1400/01/28 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

14 صندلی خالی

1,950,000 ریال

1,852,500 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, نائین, قم, کاشان

شنبه

1400/01/28 ساعت 12:30

اتوکار: مارال مانیتور دار .

15 صندلی خالی

1,950,000 ریال

1,852,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, کاشان, یزد

شنبه

1400/01/28 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تک صندلی

20 صندلی خالی

1,960,000 ریال

      تاریخ حرکت