قیمت بلیط اتوبوس ایرانشهر چابهار

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> کنارک

شهرهای بین راهی

نیک شهر, چابهار

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تک صندلی

16 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> کنارک

شهرهای بین راهی

چابهار

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا

11 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:10

اتوکار: اسکانیا

28 صندلی خالی

400,000 ریال

      تاریخ حرکت